Υδροθεραπεία

Υδροθεραπεία

Η θεραπεία στο νερό έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλές παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικό νευρικό σύστημα. Υπό την πίεση του νερού επιτυγχάνεται πιο εύκολα η κινητοποίηση των δύσκαμπτων αρθρώσεων. Λόγου της άνωσης και της θερμότητας του νερού οι κινήσεις γίνονται πιο εύκολα ειδικότερα σε δύσκαμπτες αρθρώσεις.