Κινησιοθεραπεία & Θεραπευτική Άσκηση

Κινησιοθεραπεία & Θεραπευτική Άσκηση

Η ενεργητική κινησιοθεραπεία περιλαμβάνει την ενεργητική κινητοποίηση τόσο των προσβεβλημένων μυών όσο και των υγιών ανταγωνιστών.

Στόχος αυτής της θεραπευτικής μεθόδου είναι:

  1. η διατήρηση ή αύξηση της μυϊκής ισχύος
  2. η καλύτερη αιμάτωση και συνεπώς
  3. η καλή τροφική των ιστών,η πρόληψη του οιδήματος
  4.  και η επανεκπαίδευση των μυών