Γυμναστήριο Αποκατάστασης

Οργανωμένο γυμναστήριο αποκατάστασης, όπου εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, προγράμματα θεραπευτικής γυμναστικής με στόχο την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς και την  επανένταξη του στις καθημερινές δραστηριότητες.

H γυμναστική άσκηση  σε συνδυασμό με την κινησιοθεραπεία φέρει το ολιστικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης τόσο των μυοσκελετικών όσο και των νευρολογικών παθήσεων.

Γυμναστήριο Αποκατάστασης 1
Γυμναστήριο Αποκατάστασης 2